Regulamin konkursu “Fan Tomb Raider”


§ 1


Organizatorem konkursu jest firma CENEGA POLAND Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Działkowa 37, wpisaną do rejestru prowadzonego przez , Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000045766, zwana dalej Organizatorem, reprezentowana przez członków zarządu:
Piotr Jabłoński – Prezes Zarządu
Artur Żurek – Prokurent

§ 2


Konkurs organizowany jest wspólnie z serwisem www.laracroft.pl, uznanym za Oficjalny serwis Tomb Raider w Polsce, zwanym dalej Współorganizatorem.

§ 3


Nagrodą główną w konkursie jest umieszczenie zdjęcia, imienia i nazwiska oraz krótkiej informacji (dwa zdania) zwycięzcy, o fascynacji postacią Lary Croft, głównej bohaterki gry Tomb Raider, w instrukcji do polskiej edycji gry, zwana dalej Nagrodą.

Konkurs trwał będzie dwa tygodnie w okresie od 21 marca 2007 do 1 kwietnia 2007.

Każdego dnia trwania konkursu na stronie www.laracroft.pl będzie publikowane kolejne pytanie dotyczące serii gier Tomb Raider, łącznie pytań tych będzie 10.

Odpowiedzi na pytania będą przesyłane za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: worldof@wp.pl

W trakcie konkursu obowiązywała będzie następująca punktacja:
- poprawna odpowiedź – 5 punktów
- odpowiedź poprawna na pytanie, przed publikacją kolejnego – dodatkowe 5 punktów

Łączna ilość punktów jaką można zdobyć w trakcie trwania konkursu to 50 punktów za poprawne odpowiedzi na pytania plus 50 punktów za danie odpowiedzi w terminie 24 godzin od jego pojawienia się na stronie WWW poświęconej konkursowi.

W przypadku, jeśli więcej niż trzy osoby zdobędą jednakową, najwyższą z uzyskanych ilość punktów, zwycięży ta osoba, która jako pierwsza zdobyła taką ilość punktów.

§ 4


Regulamin konkursu dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora konkursu oraz w formie skróconej na stronie konkursu.

§ 5


Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem przez uczestnika zgody na umieszczenie, w przypadku wygranej, jego zdjęcia wraz z imieniem i nazwiskiem na wszystkich egzemplarzach instrukcji do polskiej edycji gry Tomb Raider Anniversary.