• Bieg

W Tomb Raider: Anniversary, podobnie jak w TR: Legend podczas gry używamy myszki. Aby poruszać Larą należy korzystać z klawiszy kierunkowych W, S, A, D. Klawisz W spowoduje, że Lara zacznie się poruszać do przodu (względem naszego ustawienia kamery). Dzięki klawiszom D i A Lara zacznie biec w bok, odpowiednio do ustawienia kamery. Klawisz S powoduje odwrócenie się bohaterki o 180 stopni i jej bieg twarzą skierowaną do nas. Równoczesne wciśnięcie np. klawisza W i A spowoduje, że Lara pobiegnie do przodu i będzie delikatnie skręcać w lewo. Podczas poruszania cały czas pomagamy sobie myszką.

Wciśnięcie J powoduje chwilowe ustawienie się kamery za plecami Lary, czyli tzw. „wyzerowanie” ustawienia kamery.
• Skradanie się i wolne chodzenie

Aby przejść do trybu skradania wciśnij klawisz kierunkowy (W, S, A, D) oraz R.

Lara będzie wolno szła gdy wciśniesz klawisze kierunkowe oraz lewy Alt.

• Zwykły skok

Aby podskoczyć w miejscu wciśnij Spację. Jeśli podejdziesz do jakiejś krawędzi, Lara podczas skoku automatycznie się jej złapie.

UWAGA! W TR: Anniversary istnieje możliwość wyłączenia automatycznego chwytania. Jeśli wybierzesz to ustawienie, wówczas Lara będzie chwytać się krawędzi, lin czy tyczek gdy wciśniesz i przytrzymasz klawisz Ctrl.

Aby skoczyć w jakimś konkretnym kierunku wciśnij Spację i klawisz W, S, A lub D. Bohaterka odwróci się w danym kierunku i skoczy.

Aby skoczyć z rozbiegu odejdź na 3 - 4 kroki od krawędzi, wciśnij W i dopiero po chwili Spację.

Gdy dłużej przytrzymasz Spację Lara skoczy dalej.

Efektem dwukrotnego wciśnięcia Spacji jest salto do przodu.
• Skok podczas walki

Gdy Lara ma wyciągniętą broń (np. przy użyciu Prawego Przycisku Myszy - PPM), wówczas równoczesne wciskanie Spacji i W, S, A lub D powoduje odpowiednio: skok do przodu, salta w bok i do tyłu.
• Skok na główkę

By skoczyć na główkę należy skorzystać z klawisza kierunkowego W oraz równocześnie wcisnąć Spację i Lewy Shift.
• Akrobacje

Kilkukrotne wciśnięcie Lewego Shifta oraz kierunku spowoduje, że Lara rozpocznie pokaz swoich akrobatycznych umiejętności, poznanych już w TR: Legend.

Gdy prócz Lewego Shifta będziemy naciskać Spację, Lara pokaże nam zupełnie nowe triki. Warto wypróbować różne kombinacje tych dwóch klawiszy.

E, czyli przycisk akcji (działania) służy w grze do wykonania bardzo wielu czynności. Za jego pomocą otwieramy drzwi, pociągamy dźwignie, pchamy i ciągniemy przedmioty, podnosimy znalezione rzeczy czy też nie dopuszczamy do upadku Lary, gdy ta straci równowagę lub źle się złapie krawędzi.

• Strzelanie

Rodzaj broni możesz wybrać wciskając + lub - na klawiaturze numerycznej, albo przesuwając suwak myszki. Jeśli napotkasz na drodze na nową broń lub amunicję, wciśnij E by podnieść to z ziemi.

Aby wyciągnąć pistolety wciśnij G lub PPM. Jeśli cel jest w polu widzenia, postać sama go namierzy i będzie za nim podążać wzrokiem. Cel można zmienić obracając kamerę myszką bądź wciskając G. Wciśnięcie H lub Lewego Przycisku Myszy (LPM) powoduje oddanie strzału. Wskazówka: należy intensywnie naciskać LPP by Lara cały czas strzelała.

Podczas atakowania można się poruszać za pomocą W, S, A, D. Możesz także jednocześnie skakać wciskając PPM i odpowiedni kierunek.

W zależności od ustawienia stylu walki w opcjach gry, Lara może automatycznie chować broń lub możesz zrobić to manualnie, wciskając G.

• Walka wręcz

Gdy zwierzę podbiegnie lub podpłynie do Lary i zacznie ją szarpać, należy energicznie wciskać strzałki w bok lub A i D. Można również nacisnąć w takiej sytuacji klawisze E i S. Lara odepchnie się od napastnika.

Gdy zwierzę przewróci Larę na ziemię, szybko naciśnij Spację, aby błyskawicznie się podnieść.

Jeśli chcesz przeciwnikowi odebrać broń, tarczę itp., rzuć w jego kierunku linkę z hakiem, korzystając z klawisza Q.

• Tryb celowania

Gdy wciśniesz klawisz Z przejdziesz do trybu celowania. Za jego pomocą możesz np. zestrzelić jakiś obiekt. By wyjść z trybu celowania naciśnij ponownie Z.

• Przypływ adrenaliny

Jest to nowy element gry. Przypływ adrenaliny to ciekawy efekt przypominający Bullet Time znany już z TR: Legend. Polega na spowolnieniu akcji czasu podczas ataku. Efekt ten uaktywnia się gdy zwierzę atakuje i naciera wprost na Larę. Obraz staje się wówczas zamglony. W tym momencie należy wcisnąć Lewy Shift oraz kierunek.

• Potężny strzał

Po przypływie adrenaliny (spowolnieniu akcji) na ekranie pojawią się dwa białe kółka. Gdy się połączą w jeden okrąg o kolorze czerwonym, musisz szybko wcisnąć LPM. Lara odda wówczas potężny strzał, który szybko powali przeciwnika.

• Wspinanie

Spacja służy do wskakiwania na wyższe półki skalne. By opuścić się na niższą półkę wciśnij Lewy Shift. By przesunąć się wzdłuż krawędzi należy korzystać z klawiszy kierunkowych. Gdy będziemy przy tym energicznie wciskać E, Lara będzie się przesuwać wzdłuż krawędzi o wiele szybciej. Gdy dojdziemy do końca krawędzi, możemy wskoczyć na kolejną za pomocą Spacji.

• Wspinanie się po drabinie

Gdy staniesz koło drabiny, Lara automatycznie się jej złapie. Za pomocą W wchodzimy na górę, natomiast schodzimy wciskając S. Jeśli dodatkowo będziemy wciskać przy tym klawisz E, Lara zacznie wspinać się szybciej. Z drabiny możemy zeskakiwać za pomocą Spacji.

• Wspinanie się po tyczkach

Na tyczkę możemy wejść lub do niej podskoczyć. Za pomocą klawiszy A i D obracamy postać wokół tyczki, natomiast za pomocą W i S wspinamy się po niej lub zsuwamy w dół. By szybciej wspiąć się po tyczce należy wciskać dodatkowo klawisz E. Schodzimy z tyczki za pomocą Lewego Shifta lub zeskakujemy z niej za pomocą Spacji.

• Skakanie po tyczkach

Jest to nowa umiejętność Lary. W niektórych miejscach będziemy zmuszeni wskoczyć na tyczkę. Należy wówczas starać się zachować równowagę bohaterki. Gdy Lara straci równowagę i zacznie spadać należy szybko wcisnąć E. Na tyczce możemy obracać postacią za pomocą kierunków. By zeskoczyć z tyczki na podłoże lub na kolejną tyczkę, wciskamy Spację i klawisz kierunkowy.

• Bujanie się na linie

Na linę wskakujemy za pomocą Spacji. Możemy się na niej rozbujać korzystając z klawisza W oraz obracać postać wokół osi za pomocą A i D. By wspiąć się niżej lub wyżej należy przytrzymać klawisz E i dodatkowo skorzystać z W lub S. Aby zeskoczyć z rozbujanej liny należy wcisnąć Spację. Można z niej także zejść za pomocą Lewego Shifta.

W niektórych miejscach możemy przyczepić naszą linkę z hakiem do górnej części pomieszczenia za pomocą klawisza Q. Rozbujanie się przebiega w identyczny sposób jak na zwykłej, stale zawieszonej linie.

• Bieganie po ścianach

Jest to nowa umiejętność Lary. W niektórych miejscach możemy za pomocą klawisza Q przyczepić naszą linkę z hakiem do górnej części ściany. Następnie za pomocą klawiszy W i S biegniemy Larą wzdłuż ściany. W i S wciskamy na przemian, tak by Lara rozbujała się dotykając stopami powierzchni ściany. Gdy rozbujamy się dostatecznie mocno możemy użyć Spacji w celu doskoczenia do drugiej strony przepaści.

• Przeciąganie przedmiotów

Do niektórych przedmiotów (np. skrzyń) można przyczepić linkę z hakiem. Wciskamy w tym celu Q. By przeciągnąć zaczepiony linką przedmiot w naszą stronę, wciskamy E.
Wskakujemy na drążek za pomocą Spacji. By rozbujać bohaterkę używamy klawiszy kierunkowych. Na drążku możemy się także przesuwać. Rozbujana Lara zeskakuje z drążka za pomocą Spacji. By Lara wykonała ciekawą akrobację na drążku należy podczas bujania zmienić kierunek (np. z W na S) przy jednocześnie przyciśniętym klawiszu E.
Lara przykucnie gdy użyjemy Lewego Shifta. Klawisze kierunkowe spowodują, że postać zacznie się poruszać w pozycji schylonej. Podczas zwykłego biegu Lewy Shift spowoduje, że Lara wykona szybki przewrót w przód. Wielokrotne użycie podczas biegu Lewego Shifta ukaże nam ciekawe akrobacje.
Jeżeli jakiś obiekt nadaje się do przesunięcia, należy do niego podejść, wcisnąć E, a następnie W aby go popchnąć lub S aby go pociągnąć. Można przy tym dodatkowo obracać kamerę za pomocą myszki, by ułatwić przesuwanie.
• Na powierzchni

Aby pływać na powierzchni wody wciskamy odpowiednie klawisze kierunkowe. Po wciśnięciu E Lara popłynie szybciej. Jeżeli chcesz wyjść z wody podpłyń do krawędzi (nie może być za wysoka). Jeśli po wyjściu dłużej przytrzymasz Spację zobaczysz jak Lara po wyjściu z wody układa sobie włosy.

• Nurkowanie

Gdy jesteś na powierzchni i chcesz zanurkować, wciśnij Lewy Shift. Za pomocą klawiszy kierunkowych i przy jednoczesnym korzystaniu z myszki płyniesz Larą zawsze na określonej głębokości. By płynąć nieco głębiej należy wcisnąć Lewy Shift, by się nieco wynurzyć – Spację. By się całkowicie wynurzyć przytrzymaj dłużej Spację. Wciskanie E powoduje szybsze płynięcie.

Będąc pod wodą zwróć uwagę na niebieski pasek zapasu powietrza!

Lara stanie na rękach gdy podczas wiszenia na skale przytrzymasz dłużej Spację.
Do rozglądania się po okolicy wystarczy użyć myszki.

Dzięki apteczkom przywrócisz Larze zdrowie. Wciśnij V by użyć małej apteczki, B by użyć dużej.

W grze czasem pojawiają się interaktywne cutscenki. Na ekranie w pewnym momencie zobaczysz ikonki strzałek. By Lara uszła z życiem musisz bardzo szybko wcisnąć odpowiedni klawisz kierunkowy. Gdy ujrzysz strzałkę z grotem skierowanym ku górze wciskasz W, ku dołowi – S, a na boki – odpowiednio A lub D.

Po wciśnięciu TAB uaktywnia się Inventory wzorowane na tym z pierwszego Tomb Raidera. Możemy tutaj obejrzeć zawartość plecaka Lary. Na pierwszym ekranie widzimy ilość posiadanych apteczek, bronie oraz amunicję. Na drugim ekranie mamy listę zebranych przedmiotów, np. klucze, artefakty. Pomiędzy tymi dwoma ekranami poruszamy się za pomocą W i S lub górnej i dolnej strzałki.