WYMAGANIA SPRZĘTOWE // INSTALACJA RÓŻNYCH WERSJI JĘZYKOWYCH // FAQ
WYMAGANIA SPRZĘTOWE


MINIMALNE


ZALECANE

S Y S T E M
Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 3
Microsoft Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8


P R O C E S O R
dwurdzeniowy: Intel Core2 Duo 1.86 Ghz (E6300), AMD Athlon64 X2 2.1 Ghz (4050+)
czterordzeniowy: AMD Phenom II X2 565, Intel Core i5-750


P A M I Ę Ć   R A M
1 GB (Windows XP) / 2 GB (Windows Vista i nowsze)
4 GB


K A R T A   G R A F I C Z N A
z pamięcią 512 MB, obsługująca DirectX 9 - NVIDIA GeForce 8600, AMD Radeon HD 2600 XT
z pamięcią 1 GB, obsługująca DirectX 11 - AMD Radeon HD 4870, nVidia GTX 480


H D D
10 GB wolnego miejsca na dysku
10 GB wolnego miejsca na dysku


I N N E
klawiatura i mysz
INSTALACJA RÓŻNYCH WERSJI JĘZYKOWYCH


Jeśli zamierzasz grać z polskim dubbingiem - instalujesz grę z płyty z oznaczeniem PL/ENG. Jeśli chcesz grać po angielsku i z polskimi napisami - instalujesz grę z płyty CZ/ENG. Jeśli już zainstalowałeś niewłaściwą płytę, to możesz inny dubbing ściągnąć ze Steama.

Przykładowo: zainstalowałeś dubbing polski, a chcesz angielski. Na platformie Steam na liście gier znajdujesz Tomb Raidera i klikasz na niego prawym przyciskiem myszy. Z menu podręcznego wybierasz Właściwości. Otwiera się okienko, w którym klikasz zakładkę Język. Klikasz na przycisk aktualnie ustawionego języka pod napisem "Wybierz język, w którym chcesz prowadzić rozgrywkę" i wybierasz English.

Jeśli ktoś nie dysponuje szybkim łączem internetowym i nie chce pobierać tych danych z sieci, może odinstalować grę i zainstalować grę z drugiej płyty.
FAQ


Gra się nie uruchamia. Wyskakuje komunikat o problemie z DirectX.
W ustawieniach gry wyłącz opcję Exclusive fullscreen/Ekskluzywny ekran.


Otrzymałem razem z grą kod na dodatkową zawartość, gdzie należy go wprowadzić?
Dodatkową zawartość aktywuje się tak samo jak grę w programie Steam, czyli należy wcisnąć przycisk Dodaj grę... znajdujący się w lewym dolnym rogu programu, a następnie Aktywacja produktu w Steam.... Wyświetli się okienko w którym trzeba wprowadzić kod i zatwierdzić. Po uruchomieniu gry dodatki będą już w niej dostępne.


Przy próbie uruchomienia gry wyświetla się komunikat: "W tej chwili gra jest niedostępna. Spróbuj ponownie za jakiś czas."
Problem jest najczęściej spowodowany niekompletną instalacją lub uszkodzonymi plikami gry. Aby go rozwiązać należy sprawdzić poprawność instalacji gry. W tym celu należy w programie Steam, w zakładce Biblioteka kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwie gry (w lewej części programu), z menu które się wyświetli wybrać Właściwości, a następnie w zakładce Pliki lokalne kliknąć przycisk Sprawdź spójność plików gry. Program Steam sprawdzi wtedy wszystkie pliki gry, a w przypadku gdyby niektóre z nich były uszkodzone lub niekompletne, pobierze je jeszcze raz.
W przypadku gdyby nie rozwiązało to problemu, należy jeszcze zamknąć program Steam i uruchomić go ponownie. Grę należy uruchamiać z konta z uprawnieniami administratora systemu.


Gra w całości jest pobierana przez internet (z serwerów platformy Steam), zamiast zainstalować się z płyty.
Opisana sytuacja ma miejsce po kliknięciu przycisku Instaluj w programie Steam. Program rozpoczyna wtedy pobieranie całości gry z serwerów Steam. Aby zainstalować grę z płyty należy w takim przypadku przerwać rozpoczęte pobieranie (wybierając z menu Widok opcję Elementy pobierane i klikając Wstrzymaj), następnie przejść do zakładki Biblioteka i w lewej części okna kliknąć prawym przyciskiem myszki na nazwie gry. Z wyświetlonego menu należy wybrać opcję Usuń zawartość lokalną (spowoduje to usunięcie pobranych do tej pory plików gry). Następnie proszę włożyć ponownie płytę z grą do napędu i z menu które się wyświetli wybrać instalację gry. Gra zostanie zainstalowana z płyty, po czym z serwerów Steam zostaną pobrane jedynie aktualizacje do gry. Grę będzie można uruchomić po zakończeniu pobierania.


Przy próbie instalacji gry wyświetla się komunikat: "Wystąpił bład podczas instalowania (...) (brakująca konfiguracja aplikacji)"
Aby rozwiązać problem należy zamknąć program Steam, skasować plik appinfo.vdf znajdujący się w katalogu Steam\appcache (domyślna lokalizacja katalogu Steam to C:\Program Files\Steam lub C:\Program Files (x86)\Steam), następnie uruchomić program Steam ponownie i jeszcze raz spróbować zainstalować grę.


Gra uruchamia się w języku angielskim, pomimo wybrania podczas instalacji języka polskiego.
Należy zmienić język w ustawieniach gry w aplikacji Steam. W tym celu należy (będąc w programie Steam) przejść do zakładki Biblioteka, kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwie gry w lewej części ekranu, wybrać Właściwości, następnie przejść do zakładki Język i wybrać język polski. Po zatwierdzeniu wyboru Steam automatycznie pobierze wybraną wersję językową (jeśli będzie to konieczne), po zakończeniu pobierania będzie można uruchomić grę.


Jak zmienić język programu Steam na polski?
W tym celu należy w programie Steam wybrać zakładkę View (Widok), następnie Settings (Ustawienia) i w zakładce Interface (Interfejs) wybrać język polski. Język zostanie zmieniony po ponownym uruchomieniu programu Steam.


Przy kolejnej instalacji gry, podczas aktywacji, wyświetla się komunikat: "Podany kod produktu jest niepoprawny, ponieważ został już aktywowany przez konto Steam. Aktywacja produktu () nie została sfinalizowana."
Klucz został przypisany na stałe do konta w usłudze Steam, przy pierwszej instalacji gry. Przy kolejnych instalacjach gry należy logować się na to samo konto. W przypadku zagubienia danych do logowania do konta należy skorzystać z opcji Odzyskaj utracone konto (przycisk ten jest widoczny przy logowaniu do usługi Steam).


Nie pamiętam swojego hasła/nazwy konta w usłudze Steam.
Po włączeniu programu Steam w dolnej części okna logowania należy wcisnąć przycisk Odzyskaj utracone konto.... Następnie należy zaznaczyć jedną z opcji: Znam nazwę mojego konta lub Nie znam nazwy mojego konta (przy zaznaczonej opcji pojawi się biała kropka) i kliknąć przycisk Dalej.
  - W przypadku wybrania opcji Znam nazwę mojego konta w następnym oknie pojawi się miejsce na wpisanie Nazwy konta, którą należy tam wpisać, a następnie wcisnąć przycisk Dalej. Po chwili na adres e-mail, który został użyty przy rejestracji konta w usłudze Steam, zostanie wysłana wiadomość. W jej treści zostanie podany Kod weryfikacyjny oraz pytanie na które należy odpowiedzieć. Kod weryfikacyjny oraz Tajną odpowiedź należy wpisać do odpowiednich rubryk w oknie, a następnie kliknąć przycisk Dalej. Następnym krokiem jest wpisanie nowego hasła oraz jego powtórzenie w odpowiednich rubrykach. Po wykonaniu tych czynności należy wcisnąć przycisk Dalej, a następnie Zakończ. Teraz do logowania w usłudze Steam należy używać hasła wpisanego w powyższej procedurze.
  - Po wybraniu opcji Nie znam nazwy mojego konta, w oknie pojawią się następujące możliwości wyboru:
-Pamiętam podany przeze mnie kontaktowy adres e-mail.
Po wybraniu tej opcji i kliknięciu przycisku Dalej, należy w przeznaczonym do tego miejscu wpisać adres e-mail użyty do stworzenia konta w usłudze Steam oraz kliknąć przycisk Dalej. Na wskazany adres powinna zostać wysłana wiadomość zawierająca Nazwę konta w usłudze Steam.
-Pamiętam kod produktu, którego użyłem.
Po wybraniu tej opcji i kliknięciu przycisku Dalej, należy w przeznaczonym do tego miejscu wpisać kod produktu i kliknąć przycisk Dalej. Na adres e-mail wskazany przy rejestracji w usłudze Steam powinna zostać wysłana wiadomość zawierająca Nazwę konta w usłudze Steam.
  -Nie mam żadnego z nich.
W przypadku gdy nie pamiętamy adresu e-mail, który został użyty do utworzenia konta w usłudze Steam oraz nie posiadamy już kodu produktu, który został aktywowany na tym koncie, odzyskanie konta nie jest możliwe.