ZWIERZĘTA



Małe zwierzęta




Zwiedzając Yamatai będziemy ciągle natykać się na małe, niegroźne zwierzęta – szczury, kraby, króliki i kilka odmian ptaków. Nie atakują one Lary, stanowią jedynie dość marne źródła pozyskania punktów doświadczenia i materiałów do ulepszeń. Z reguły uciekają na nasz widok, przez co ustrzelenie ich (zwłaszcza z łuku) może być bardzo trudne. Ze względu na marne profity nie warto zawracać sobie nimi głowy.


Jelenie



Spotkamy je głównie w Nadbrzeżnym Lesie oraz Lesie na szczycie. Stanowią dość dobre źródło punktów XP i materiałów do ulepszeń, ale jedynie na początku gry. Nie są groźne, chociaż mogą stratować Larę, zadając przy tym niewielkie obrażenia.


Dziki




Znajdziemy je na Plaży Wraków i w Mieście Ubogich. Zachowują się podobnie jak jelenie i podobnie jak one nie są warte zachodu – zwłaszcza na tym etapie gry.


Wilki



Jedyne zwierzęta na Yamatai stanowiące niebezpieczeństwo. Często polują w watahach, przez co mogą być problemem w początkowych fazach gry, gdy dysponujemy tylko łukiem i małą ilością amunicji. Kluczowe jest pozostawanie w ruchu i stosowanie uników. Jeśli wilk powali nas na ziemię, mamy jeszcze okazję wyratować się poprzez prawidłowe wykonanie sekwencji QTE.


SOLARII



Zbieracze z maczetami




Podstawowy typ ludzkich adwersarzy, stanowiący najmniejsze zagrożenie. Aby zadać Larze obrażenia muszą podbiec na bliski dystans – można więc łatwo zastrzelić ich z większej odległości, lub ogłuszyć po wykonaniu uniku. Podobnie jak inni przeciwnicy, występują w kilku odmianach (z pancerzem, lub bez).


Łucznicy




O wiele bardziej niebezpieczni od Zbieraczy wyposażonych w maczety, gdyż atakują z większych odległości. Również występują w kilku odmianach, niektórzy korzystają ze strzał zapalających.


Grenadierzy




Występują w kilku odmianach. Jedni rzucają w Larę granatami, a inni bombami przypominającymi koktajle Mołotowa. Ich głównym zadaniem jest wykurzenie Lary z bezpiecznej pozycji. Materiały wybuchowe zadają spore obrażenie, więc w starciu z tymi przeciwnikami należy zachować szczególną ostrożność i nie pozostawać na długo w jednym miejscu.


Strzelcy




Podobni do łuczników, ale wyposażeni w broń palną, przez co są jeszcze bardziej niebezpieczni. Przy walce z nimi podstawą jest korzystanie z osłon.


Przeciwnicy z tarczą




Dobrze opancerzeni Solarii, którzy próbują przywalić Larze tarczą. Bywają też wyposażeni w maczety. Najlepszą taktyką jest wykonanie kontry po uniku – szkoda tracić amunicji. Z odpowiednimi umiejętnościami przeciwników tych można ogłuszyć jednym uderzeniem.


Brutal




Osiłek pełniący rolę sub-bossa, którego spotykamy na wraku Endurance. Jest bardzo silny i dobrze opancerzony. Kluczem do pokonania go jest wykonywanie uników zakończonych wystrzałem z shotguna, warto przy tym celować w głowę. Kiedy uda się nam go nieco „zmiękczyć”, możliwe stanie się wykonanie QTE.


Mathias




Ciężko go nazwać przeciwnikiem, gdyż starcie z nim ogranicza się do serii sekwencji QTE.


ARMIA HIMIKO



Oni



Stawimy im czoła niemal pod sam koniec gry. Są wyposażeni zarówno w łuki, jak i miecze, ale jednocześnie są tylko trochę silniejsi i wytrzymalsi od Solarii. Na tym etapie gry nie powinni już stanowić większego problemu. Kolejny raz najlepszą taktyką jest stosowanie kontr po uniku.


Gigant Oni




Finałowy boss. Mimo jego przerażającej aparycji i niebezpiecznych ataków ogromną buławą, wcale nie jest o wiele trudniejszy od Brutala z Endurance. Sprawdza się tu identyczna taktyka – unik i strzał z najsilniejszej broni. Gdy wróg zostanie osłabiony, można mu zadać cios wykańczający (pojawi się odpowiednia ikonka). Operację tę trzeba jednak przeprowadzić kilkakrotnie. Jedynym większym utrudnieniem są pojawiający się co jakiś czas standardowi Oni, których trzeba się pozbyć.