Najważniejsze zasady konkursu “TR Underworld”


§ 1


Organizatorami konkursu są Cenega Poland oraz serwis World of Tomb Raider.
§ 2


Nagrodą główną w konkursie jest egzemplarz pełnej, polskiej wersji gry Tomb Raider: Underworld na PC.

Konkurs trwał będzie 8 dni w okresie od 7 do 14 listopada 2008. Konkurs trwał będzie 9 dni w okresie od 7 do 15 listopada 2008.

Każdego dnia trwania konkursu na stronie www.laracroft.pl będzie publikowane kolejne pytanie dotyczące gry Tomb Raider: Underworld, łącznie pytań tych będzie 8.

Odpowiedzi na pytania będą przesyłane za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: worldof@wp.pl

W trakcie konkursu obowiązywała będzie następująca punktacja:
- poprawna odpowiedź – 0,5 pkt.
- odpowiedź poprawna na pytanie, przed publikacją kolejnego – dodatkowe 0,5 pkt.

Łączna ilość punktów jaką można zdobyć w trakcie trwania konkursu to 4 punkty za poprawne odpowiedzi na pytania plus 4 punkty za danie odpowiedzi w terminie.

W przypadku, jeśli więcej niż osiem osób zdobędzie jednakową, najwyższą z uzyskanych ilość punktów, zwycięży ta osoba, która jako pierwsza zdobyła taką ilość punktów.

§ 3


Regulamin konkursu dostępny jest w formie skróconej na stronie konkursu.