"W najmroczniejszym zakamarku każdej duszy drzemie cień zła"
Werner Von Croy


   Poruszanie się

• Bieg

Podstawowym sposobem poruszania się w Tomb Raiderze jest bieg. Aby wprawić postać w ruch należy przytrzymać górny kursor. Wciskając boczne kursory podczas biegu spowodujesz, że postać skręci we wskazanym kierunku. Kursorów bocznych można także używać do obracania się w miejscu. Aby to zrobić wciśnij któryś ze wspomnianych przycisków gdy postać stoi w miejscu. Kursor dolny spowoduje, że bohater(-ka) będzie się cofać.

• Chód

Jednoczesne wciśnięcie klawisza Shift i kursora w górę sprawi, że postać będzie ostrożnie szła przed siebie i nie spadnie z żadnej półki. Wciskając podczas chodu kursory w bok powodujesz, że postać będzie ostrożnie idąc zmieniała kierunek chodu.

Pojedyncze wciśnięcie Shift spowoduje uruchomienie się trybu chodu (w prawym dolnym rogu pojawi się ikonka która o tym informuje).

Gdy postać stoi w miejscu, Shift w połączeniu z kursorem w lewo / prawo spowoduje, że bohaterka wykona krok w bok.


   Skok

• Skok

Aby podskoczyć w miejscu wciśnij Alt. Jeśli chcesz dodatkowo złapać się krawędzi wciśnij Ctrl.

Aby skoczyć w jakimś kierunku wciśnij Alt i odpowiedni kursor.

Aby skoczyć w jakimś kierunku i chwycić się krawędzi wciśnij Alt, górny kursor i Ctrl.

Aby skoczyć z rozbiegu odejdź na 3 - 4 kroki od krawędzi, wciśnij górny kursor i dopiero po chwili (gdy postać już biegnie) Alt. Jeśli dodatkowo chcesz się złapać krawędzi, w locie wciśnij Ctrl.


   Akcja

• Przycisk działania

Ctrl, czyli przycisk akcji (działania) służy w grze do wykonania bardzo wielu różnych czynności. Za jego pomocą łapiemy się krawędzi podczas skoku, otwieramy drzwi, wciskamy przyciski, pociągamy dźwignie, walczymy wręcz, naciskamy na spust, pchamy i ciągniemy przedmioty, podnosimy znalezione rzeczy, w trybie skradania 'przylegamy' do ściany, przeszukujemy szafki czy rozpoczynamy rozmowę z napotkaną postacią. O tym, że coś można zrobić najczęściej poinformuje Cię pojawiająca się w prawym dolnym rogu ikona akcji - ręka.

Ctrl służy także do bezpiecznego opuszczania się z krawędzi. Aby to zrobić musisz do niej podejść i wcisnąć wspomniany klawisz.


   Walka

• Walka z użyciem broni

Aby wyciągnąć broń wciśnij Spację (rodzaj broni możesz wybrać w Inventory, które otwiera się wciskając Tab). Jeśli cel jest w polu widzenia, postać sama go namierzy i będzie za nim podążać wzrokiem. Wciskając Ctrl oddasz strzał, a przytrzymując ten klawisz spowodujesz, że postać będzie strzelała cały czas. Podczas atakowania można się oczywiście poruszać za pomocą kursorów. Możesz także skakać, aby to zrobić należy wcisnąć Alt i odpowiedni kursor. Aby zmienić cel należy wcisnąć End. Broń chowa się tak samo jak wyjmuje czyli Spacją.

• Walka wręcz

Aby zadać przeciwnikowi cios pięścią należy do niego podejść i wcisnąć Ctrl. Podwójne wciśnięcie tego klawisza spowoduje, że postać wykona dwa uderzenia. Przytrzymanie Ctrl zaowocuje soczystym kopniakiem.

• Walka wręcz - atak z zaskoczenia

Aby zaatakować przeciwnika z zaskoczenia (skręcając mu kark) należy przejść w tryb skradania się (Enter), podejść ostrożnie do ofiary i wcisnąć Ctrl.


   Wspinanie się / przeciąganie na rękach

• Przeciąganie się na rękach

Podczas gry niejednokrotnie trzeba przedostać się z jednego miejsca do drugiego po zawieszonej linie bądź rurze (jak na rysunku). Aby to zrobić należy stanąć pod danym obiektem, podskoczyć (Alt) i złapać się go (Ctrl). Jeśli na drodze pojawi się przeszkoda należy wcisnąć 1 na klawiaturze numerycznej aby postać podkurczyła nogi. Uwaga! Często nie da się przejść z jednego końca liny na drugi ze względu na zbyt słabe ręce bohatera (siłę wskazuje żółty pasek pojawiający się pod stanem zdrowia). W takim przypadku należy najpierw poszukać sposobu na wzmocnienie kierowanej postaci.

• Wspinanie się

Aby wspiąć się na wyższą półkę podejdź do krawędzi a następnie wciśnij Alt i Ctrl.

(tylko dla Lary) Jeżeli jakaś ściana jest popękana, wyłożona odpowiednim materiałem lub zarośnięta, Lara często może się na nią wspiąć. Dotyczy to nie tylko ścian pionowych, ale także pochyłych i sufitów (jak na screenie gdzie widzimy wszystkie 3 możliwości upchnięte w jednym miejscu). Aby wspiąć się po takiej powierzchni należy do niej podejść i wcisnąć górny kursor. Nie wolno zapominać o ograniczonej wytrzymałości rąk Lary!

Aby wejść na drabinę wystarczy do niej podejść i wcisnąć górny kursor. Aby się puścić wciskamy Ctrl natomiast aby odskoczyć od drabinki - Alt. Jeżeli musimy z drabiny zejść na półkę po lewej lub prawej stronie należy wcisnąć odpowiedni kursor kierunku.

(tylko dla Lary) Na swojej drodze napotkamy także rynny po których Lara będzie mogła się wspinać. Postępujemy tutaj tak samo jak w przypadku drabiny - aby wejść na rynnę podchodzimy do niej i wciskamy górny kursor.


   Skradanie się

Aby przejść do trybu skradania wciśnij Enter. W tej chwili bohater jest niezauważalny dla przeciwników dopóki nie znajdzie się w ich polu widzenia. Można zajść wroga od tyłu i zaatakować z zaskoczenia skręcając mu kark (Ctrl).

W trybie skradania można dodatkowo wykonać jeszcze kilka ruchów. Podchodząc do ściany i wciskając Ctrl nakazujemy postaci przylgnąć do ściany. Teraz za pomocą bocznych kursorów możemy poruszać się wzdłuż ściany o którą opiera się bohater. Gdy podejdziemy do rogu i naciśniemy odpowiedni kursor boczny postać ostrożnie zza niego wyjrzy. Aby odejść od ściany ponownie wciskamy Ctrl.


   Czołganie się

• Kucanie

Aby postać kucnęła wciśnij 1 na klawiaturze numerycznej. Trzymając ten przycisk i wciskając przy tym klawisze kursorów nakazujesz postaci czołgać się w wybranym kierunku.

• Czołganie się (tylko dla Lary)

Gdy podczas kucania wciśniesz Enter Lara położy się na ziemi. Teraz za pomocą kursorów możesz czołgać się w dowolnym kierunku.


   Przeciąganie obiektów

Jeżeli jakiś obiekt nadaje się do przesunięcia, należy do niego podejść, wcisnąć Ctrl a następnie kursor górny aby go popchnąć lub kursor dolny aby go pociągnąć.


   Rozglądanie się / sprint

• Rozglądanie się

Jeżeli utknąłeś lub po prostu chcesz rozejrzeć się po okolicy, wciśnij Ins i klawiszy kursorów.

• Sprint (tylko dla Lary)

Gdy potrzebujemy błyskawicznie przenieść się z jednego miejsca w inne lub po prostu natychmiast uciekać, z pomocą przychodzi nam opcja sprintu. Aby ją uruchomić należy podczas biegu wcisnąć i przytrzymać klawisz Ins. Uwaga! Ta czynność dostępna jest dopiero od levelu Galleries Under Siege.


   Pływanie (tylko dla Lary)

• Na powierzchni

Aby pływać na powierzchni wody wciskamy odpowiednie kursory. Po wciśnięciu Shift i kursora bocznego lara popłynie w bok. Jeżeli chcesz wyjść z wody podpłyń do krawędzi (nie może być za wysoka) i wciśnij Ctrl.

• Nurkowanie

Gdy jesteś na powierzchni i chcesz zanurkować wciśnij Alt. Pod wodą Lara porusza się za pomocą wciśniętego klawisza Alt i kursorów które nadają jej odpowiedni kierunek.

Będąc pod wodą zwróć uwagę na niebieski pasek zapasu powietrza!


   Inventory

Aby wejść do Inventory wciśnij Tab. Po menu poruszamy się za pomocą kursorów a swój wybór zatwierdzamy klawiszem Enter. To właśnie tutaj możesz podwyższyć poziom energii postaci (jeśli w sekcji Health masz do tego odpowiednie środki), wybrać broń, której chcesz używać (Weapons), przejrzeć znalezione przedmioty (Items) i poczytać pojawiające się co jakiś czas notatki w dzienniku Werner'a Von Croy'a. W lewym górnym rogu Inventory widnieje informacja na temat posiadanej aktualnie przez Larę gotówki.


   Informacje pojawiające się podczas rozgrywki w postaci ikon


Paski pojawiające się w tym miejscu oznaczają: czerwony - stan zdrowia postaci; żółty - wytrzymałość rąk; niebieski - zapas powietrza.


Ikona ta pojawia się w prawym dolnym rogu ekranu i oznacza możliwość interakcji z otoczeniem (podniesienie przedmiotu, otwarcie drzwi, wciśnięcie przycisku etc.)


Pojawiający się w prawym dolnym rogu dziennik oznacza, że została do niego dopisana nowa informacja dotycząca fabuły. Warto zajrzeć.


Ikonka ta oznacza, że umiejętności kierowanej postaci właśnie wzrosły. Po wzmocnieniu cech fizycznych Lara może wykonywać dłuższe skoki i otwierać drzwi dla których wcześniej była za słaba. Zazwyczaj jeśli potrzebny jest upgrade siły postaci, w okolicy znajduje się przedmiot, który może w tym pomóc (np. skrzynia po przeciągnięciu której Lara się wzmocni).


Przy włączonej opcji chodu (krótkie wciśnięcie Shift), w prawym dolnym rogu pojawia się ta ikonka. Po powrocie do normalnego trybu biegu obrazek znika.


Ikona zapisu gry pojawia się po wykonaniu quicksave'a (F5. Aby wczytać ostatniego quicksave'a wciśnij F9.


Jeżeli gry z jakiegoś powodu nie dało się zapisać zobaczysz ikonkę przekreślonej dyskietki.


   Dodatkowe informacje

Przedstawiona tutaj klawiszologia opiera się o domyślne ustawienia klawiatury (które każdy może zmienić wedle własnych upodobań) i mówi jedynie o podstawowych ruchach jakie możemy wykonać w Angel of Darkness, w rzeczywistości jest ich o wiele więcej (niektóre są ukryte).